Demens är en sjukdom som framför allt påverkar närminnet och som primärt drabbar äldre personer. Den insjuknade får svårt att komma ihåg saker, svårt att delta i det sociala livet och, när sjukdomen har framskridit, svårigheter att sköta sin personliga hygien och klara vardagen på egen hand. Det finns olika typer av demensjukdomar och de…

Read More

Stress är negativt inte bara för din kropp, utan även för ditt minne. Långvarig stress påverkar dina känslor och din förmåga att tänka klart. Stresshormoner påverkar den del av hjärnan som styr arbetsminnet och vår förmåga att fatta beslut. Mental flexibilitet och uppmärksamhet blir lidande. Stressens påverkan på minnet och tänkandet Långvarig stress, så kallad…

Read More

De flesta känner till att vitaminintaget kan ha viss betydelse för minnesförmågan, inte minst för äldre personer. Men det är inte bara vitaminerna som är viktiga utan även din kost i sin helhet. Tillsammans med en regelbunden fysisk aktivitet kan goda kostvanor göra underverk för minnet. Nedan följer exempel på kost som är nyttig för…

Read More

Forskarna är överens. Motion och minne hör ihop och med bara lätt motion så förbättrar du minnet och minskar risken för åldersdemens. Du får också en långvarig effekt. Lätt motion ger bättre minne Studier genomförda av australiensiska forskare har visat att personer över 50 år med lättare minnessvårigheter efter en timmes motion per vecka under…

Read More

Det föreligger många myter och påståenden kring ämnet vitaminer och minnet. Här försöker vi reda ut kopplingen och hur det egentligen förhåller sig med kopplingen mellan minne och vitaminer. Vitaminbrist Vitaminbrist hos äldre personer leder till dåligt minne. Det finns övertygande vetenskapliga studier inom området som visar på den kopplingen. Framförallt är det brist på…

Read More