Motion & minne

Forskarna är överens. Motion och minne hör ihop och med bara lätt motion så förbättrar du minnet och minskar risken för åldersdemens. Du får också en långvarig effekt.

Lätt motion ger bättre minne

Studier genomförda av australiensiska forskare har visat att personer över 50 år med lättare minnessvårigheter efter en timmes motion per vecka under 6 månaders tid fick en förbättrad minneskapacitet. Effekten blev som störst om motion kombinerades med minnesträning och sociala aktiviteter. Gruppen upplevde även en ökad livskvalitet och risken för depressioner minskade.

Vad händer i knoppen vid motion?

Vid fysisk motion så stimuleras tillväxten av celler i minnescentrat. Exakt hur är inte helt klarlagt, men sannolikt beror det på en ökning av blodflödet samt mer hormoner som frigörs när du motionerar. Bäst effekt fås självklart vid regelbunden motion. Exempelvis kan en halvtimmes promenad varje dag vara fullt tillräckligt.

Motion fördröjer demens

Personer som är över 60 år drabbas ofta av lindrig kognitiv svikt, vilket är tillstånd mellan normalt åldrande och demens som kännetecknas av bland annat minnesförsämring och försämrade funktioner i fråga om reaktionstid, uppmärksamhet och beslutsfattande. Forskarna har kommit fram till att detta tillstånd kan uppskjutas och bromsas genom att patienterna ordineras motion i form av konditions – och uthållighetsövningar. Resultatet blir allra bäst om man tar hänsyn till individens förutsättningar och lägger upp ett individuellt anpassat program.

Viktigt med fysisk aktivitet för att bevara minnet

Som vi har beskrivit ovan är det viktigt med motion för att bevara ett gott minne. Framförallt för dig som börjar närma dig pensionsålder är det här mycket betydelsefullt. Men även du som är ung eller medelålders har stora hälsovinster att hämta på att vara fysisk aktiv. Du håller minnet fräscht längre och minskar risken för demens längre fram i livet. Ett aktivt liv gynnar dig som vill vara vital längre. Så sätt igång att promenera, jogga eller någon annan motionsform som du gillar!