Stress och minnet

Stress är negativt inte bara för din kropp, utan även för ditt minne. Långvarig stress påverkar dina känslor och din förmåga att tänka klart. Stresshormoner påverkar den del av hjärnan som styr arbetsminnet och vår förmåga att fatta beslut. Mental flexibilitet och uppmärksamhet blir lidande.

Stressens påverkan på minnet och tänkandet

Långvarig stress, så kallad kronisk stress, påverkar minnesförmågan och ger upphov till färre kognitiva processer, det vill säga de viljestyrda processer som handlar om information, kunskap och tänkande. Detta gör oss mindre effektiva i bland annat arbetslivet eftersom förmågan att fatta avgörande beslut, bearbeta information och tänka kritiskt försämras. Koncentrationen sviktar och du arbetar helt enkelt sämre.

All stress är inte skadlig

Faktum är att en lagom stressnivå gör att hjärnan fungerar optimalt. När nivåerna går över den optimala nivån så försämras dock arbetsminnet och koncentrationen. Vissa minnesbilder kan dock förstärkas av hög stress, speciellt negativa minnen som är relaterade till själva stressen.

Så minskar du på den skadliga stressen

Att komma tillrätta med stress och otillräcklighet kan vara svårt i dagens högt uppskruvade samhälle. Försök att lägga upp rutiner för både arbets – och privatliv där du har en bra kontroll över det som måste utföras. Det är också viktigt att ha en frizon där du kopplar bort allting och bara kan vara. Det kan exempelvis vara när du tränar på gymmet, påtar i trädgården eller sitter ute i naturen och målar en akvarell. Sannolikt vet du själv bäst vad som får dig att koppla av och må bra. Upplever du att stressen helt håller på att ta över din vardag så sök hjälp. Det finns idag bra behandlingar som fokuserar på att bryta mönster och komma tillrätta med problemen, till exempel kognitiv beteendeterapi eller mindfulness. Dessa är många gånger effektivare än medicinsk behandling, som bara dövar symtomen.