Vitaminer och minnet

Det föreligger många myter och påståenden kring ämnet vitaminer och minnet. Här försöker vi reda ut kopplingen och hur det egentligen förhåller sig med kopplingen mellan minne och vitaminer.

Vitaminbrist

Vitaminbrist hos äldre personer leder till dåligt minne. Det finns övertygande vetenskapliga studier inom området som visar på den kopplingen. Framförallt är det brist på vitaminerna B12 och folsyra som ofta ger ett försvagat minne hos äldre människor. Därför är det mycket viktigt att äldre människor får i sig dessa vitaminer i tillräcklig mängd. Följden kan annars bli minnesförsämringar och långvarig B-12 brist kan också ge depressioner. I förlängningen kan även demenssjukdomar uppkomma, även om det är relativt ovanligt.

Yngre och medelålders personer

För yngre och medelålders personer är kopplingen mellan vitaminbrist och minnesförsämringar inte bevisad. Även om det naturligtvis är viktigt att få i sig rätt mängd vitaminer så ger vitaminbrist inte minnesförsämringar för de här åldersgrupperna. Folk i yrkesaktiv ålder är ofta måna om minnet och vill gärna se samband mellan vitaminintag och ett förbättrat minne, men tyvärr så kan forskarna inte säga att det med säkerhet förhåller sig så. Rent hypotetiskt kan det vara så, men mer forskning behövs på området för att säkerställa faktum.

Slutsatser

För dig som är äldre är det viktigt att få i sig tillräckligt med B12 (finns i köttproduker) och folsyra (gröna växter,jäst) för att bibehålla ett gott minne. Är du yngre är ett normalt vitaminintag fullt tillräckligt. Vill du förbättra ditt minne så finns andra, aktiva metoder som du kan använda dig av såsom minnestrategier och minnesträning. För en allmän god hälsa är det förstås också viktigt att äta bra mat, sova ordentligt och motionera tillräckligt. I det långa loppet gynnar det ditt minne och ditt välbefinnande – inte minst när du kommer upp lite i åren.